STN:ORT 1947-2017 Kronikarz naszych marzeń Chronist unserer Träume Chronicler of our Dreams
Wirtualna Wystawa Virtuelle Ausstellung : Virtual Exhibition
 Tematy Wystawy : Ausstellungsthemen : Exhibition Themes Od Steinortu do Sztynortu - Nowa wieś w powojennej Polsce Aus Steinort wird Szytnort - Ein neues Dorf in Nachkriegspolen From Steinort to Szytnort – A New Village in Post-War Polan Szabrownictwo - Chciwość, zemsta i wisielczy humor Plünderungen - Gier, Rache und Galgenhumor Plunderings – Greed, Revenge, and Gallows Humour Pałac Ludowe w Sztynorcie - Miejsce spotkań dla nowej wspolnoty wiejskiej Volks-Palast Sztynort - Ein sozialer Treffpunkt für die neue Dorfgemeinschaft People’s in Sztynort – Place for Encounters of a New Community Nowi „Schlossherren“ w Sztynorcie - Dyrektorze PGR-u: Między wizjonerami, patriarchami a reformatorami Die neuen „Schlossherren“ zu Sztynort - PGR Direktoren: Visionäre, Patriarchen, Gesellschaftsreformer? The New “Lords” in Sztynort – State Farm Directors: Between Visionaries, Patriarchs, or Social Reformers? Ku utopii socjalistycznej. Od siedziby PGR-u do centrum sportów wodnych Gen sozialistische Utopie. Vom Verwaltungssitz zum Wassersportzentrum Towards Socialist Utopia: From Adminstrative Head Quarters to a Water Sports Centre Kolonie letnie w Sztynorcie - Rezultat wspólnego działania Ferienkolonien in Sztynort - Das Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung Holiday Colonies in Sztynort – The Result of a Communal Effort Turystyka Zachodnia w Hotelu Sztynort - Spotkania z innym światem Westtourismus im Hotel Sztynort - Begegnungen mit einer anderen Welt West Tourism in Hotel Sztynort – Encounters With a Different World Mekka dla Polskich Żeglarzy - Miejsce tęsknoty w zmianie Das Mekka der polnischen Segler - Ein Sehnsuchtsort im Wandel A Mecca For Polish Sailors – A Place of Longing in Transformation Sztynort pod młotkiem licytacji - Komunalizacja i prywatyzacja Sztynort unter dem Hammer - Kommunalisierung und Privatisierung Sztynort on Auction – Communalisation and Privatisation Zamki na piasku - Projekty dla rozwoju Sztynortu Luftschlösser - Entwicklungsprojekte für Sztynort Castles in the Air – Planning the Development of Sztynort Inicjatywy obywatelskie - Fascynacja i pasja na rzecz Szytnortu Zivilgesellschaftliche Initiativen - Faszination und Leidenschaft für Sztynort Civic Initiatives – Fascination and Passion for Sztynort Z perspektywy zwiedzających - Pałac Sztynorcki jako miejsce refleksji Schlossbesucherperspektiven - Das Schloss als Ort der Reflexion From a Visitors’ Perspective – A Manor as Place of Reflection Park Pałacowy - Sztynorcki barometr nadziej Der Schlosspark - Sztynorts Hoffnungsbarometer The Manor Park – Barometre of Hope for Sztynort’s Future Nasz skarb. Pytania dla wspólnoty spadkobierców Sztynortu Unser Schatz. Fragen an die Erbengemeinschaft Sztynorts Our Treasure. Questions to the Community of Joint Heirs

 

 

STNORT.ORG is a project co-funded by FairerTales.org and the Technical University of Dresden.

Coordination, design, and research by Dr. H. C. Wadle and Prof. Dr. W. Jäger. All rights reserved.